ประเภทของชา
ชา

ประเภทของชา

ประเภทของชามีกีชนิด แต่ละชนิดมีรูป รส กลิ่น และ สี แตกต่างกันอย่างไร? ประเภทของชาสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ชาขาว ชาเขียว ชาอู่หลง และชาแดง หรือ ชาดำ