การชงชาด้วยก้ายหว่าน
การชงชาและอุปกรณ์

วิธีชงชาด้วย ก้ายหว่าน

ก้ายหว่านเป็นถ้วยชามีฝาปิด ก้ายหว่านชุดหนึ่งประกอบด้วยฝาที่รองและตัวถ้วยสามชิ้นประกอบกัน ปรัชญาที่ซ่อนอยู่ในก้ายหว่านชุดหนึ่งนั้นคือเรื่องของหลักแห่งฟ้าดินประสานส่งเสริมกัน ดังว่าฝานั้นคือสวรรค์ จานรองดุจแผ่นพสุธา ตัวถ้วยนั้นคือมนุษย์ อันมนุษย์อยู่ใต้สวรรค์เหนือพิภพรองรับน้ำชาอันเป็นโอสถทิพย์แดนสรวง

Gongfu tea ceremony
การชงชาและอุปกรณ์

วิธีชงชา การชงชากังฟูแบบจีนดั้งเดิม

วิธีชงชา ชากังฟู ขั้นตอนการชงชากังฟูแบบจีนดั้งเดิม ชากังฟู หรือพิธีการชงชาจีนแบบกังฟู หรือภาษาจีนเรียก กงฟูฉา (工夫茶; Gong Fu Tea Ceremony) คือวัฒนธรรมการชงชาแบบดั้งเดิมของชาวจีน ซึ่งมีความหมายคือการชงชาที่ต้องใช้ความพิถีพิถันและความอุตสาหะพยายาม ซึ่งก็คือความหมายของคำว่า ชากังฟู นั่นเอง สำหรับ ขั้นตอนการชง ชากังฟู อุปกรณ์ที่ใช้ในการชง ชากังฟู นั้นจะละเอียดประณีตมาก วิธีการชงชามีความโดดเด่น วิธีการดื่มก็พิถีพิถัน นับเป็นประเพณีที่ทำกันเป็นประจำทุกวันและเป็นสิ่งแรกที่ใช้สำหรับต้อนรับแขก เวลาชงจะลวกกาน้ำชาและถ้วยน้ำชาก่อน แล้วจึงใส่ใบชาลงในกาน้ำ ขั้นต่อไปบ้านชาของเราจะขอนำเสนอ ขั้นตอนวิธีการชง ชากังฟู รวมถึงเทคนิคสำคัญต่างๆ ในการชงชา เช่น ชงสูง รินต่ำ กวาดฟอง ลวกกา ลวกถ้วย และกรองน้ำชา ฯลฯ