Gongfu tea ceremony
การชงชาและอุปกรณ์

วิธีชงชา การชงชากังฟูแบบจีนดั้งเดิม

วิธีชงชา ชากังฟู ขั้นตอนการชงชากังฟูแบบจีนดั้งเดิม ชากังฟู หรือพิธีการชงชาจีนแบบกังฟู หรือภาษาจีนเรียก กงฟูฉา (工夫茶; Gong Fu Tea Ceremony) คือวัฒนธรรมการชงชาแบบดั้งเดิมของชาวจีน ซึ่งมีความหมายคือการชงชาที่ต้องใช้ความพิถีพิถันและความอุตสาหะพยายาม ซึ่งก็คือความหมายของคำว่า ชากังฟู นั่นเอง สำหรับ ขั้นตอนการชง ชากังฟู อุปกรณ์ที่ใช้ในการชง ชากังฟู นั้นจะละเอียดประณีตมาก วิธีการชงชามีความโดดเด่น วิธีการดื่มก็พิถีพิถัน นับเป็นประเพณีที่ทำกันเป็นประจำทุกวันและเป็นสิ่งแรกที่ใช้สำหรับต้อนรับแขก เวลาชงจะลวกกาน้ำชาและถ้วยน้ำชาก่อน แล้วจึงใส่ใบชาลงในกาน้ำ ขั้นต่อไปบ้านชาของเราจะขอนำเสนอ ขั้นตอนวิธีการชง ชากังฟู รวมถึงเทคนิคสำคัญต่างๆ ในการชงชา เช่น ชงสูง รินต่ำ กวาดฟอง ลวกกา ลวกถ้วย และกรองน้ำชา ฯลฯ