การชงชาด้วยก้ายหว่าน
การชงชาและอุปกรณ์

วิธีชงชาด้วย ก้ายหว่าน

ก้ายหว่านเป็นถ้วยชามีฝาปิด ก้ายหว่านชุดหนึ่งประกอบด้วยฝาที่รองและตัวถ้วยสามชิ้นประกอบกัน ปรัชญาที่ซ่อนอยู่ในก้ายหว่านชุดหนึ่งนั้นคือเรื่องของหลักแห่งฟ้าดินประสานส่งเสริมกัน ดังว่าฝานั้นคือสวรรค์ จานรองดุจแผ่นพสุธา ตัวถ้วยนั้นคือมนุษย์ อันมนุษย์อยู่ใต้สวรรค์เหนือพิภพรองรับน้ำชาอันเป็นโอสถทิพย์แดนสรวง