วิธีชงชา ชากังฟู ขั้นตอนการชงชากังฟูแบบจีนดั้งเดิม

ชากังฟู หรือพิธีการชงชาจีนแบบกังฟู หรือภาษาจีนเรียก กงฟูฉา (工夫茶; Gong Fu Tea Ceremony) คือวัฒนธรรมการชงชาแบบดั้งเดิมของชาวจีน ซึ่งมีความหมายคือการชงชาที่ต้องใช้ความพิถีพิถันและความอุตสาหะพยายาม ซึ่งก็คือความหมายของคำว่า ชากังฟู นั่นเอง สำหรับ ขั้นตอนการชง ชากังฟู อุปกรณ์ที่ใช้ในการชง ชากังฟู นั้นจะละเอียดประณีตมาก วิธีการชงชามีความโดดเด่น วิธีการดื่มก็พิถีพิถัน นับเป็นประเพณีที่ทำกันเป็นประจำทุกวันและเป็นสิ่งแรกที่ใช้สำหรับต้อนรับแขก เวลาชงจะลวกกาน้ำชาและถ้วยน้ำชาก่อน แล้วจึงใส่ใบชาลงในกาน้ำ ขั้นต่อไปบ้านชาของเราจะขอนำเสนอ ขั้นตอนวิธีการชง ชากังฟู รวมถึงเทคนิคสำคัญต่างๆ ในการชงชา เช่น ชงสูง รินต่ำ กวาดฟอง ลวกกา ลวกถ้วย และกรองน้ำชา ฯลฯ

ชมวิดีโอขั้นตอนการชงชาจีน ชากังฟู แบบละเอียด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการชงชาจีนกังฟู

อุปกรณ์ที่ใช้ในการชงชากังฟู

ชากังฟู : อุปกรณ์ชงชา

วิธีชงชาจีน : ชุดอุปกรณ์

ชุดอุปกรณ์ ตัก คีบ แทง เขี่ย

  1. ป้านชา นิยมใช้ขนาดเล็กเนื่องจากเป็นการชงชาปราณีตไม่ได้ต้องการปริมาณ เน้นการเค้นรสและกลิ่นจากใบชา
  2. จอกชา ควรใช้จอกไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีสำหรับการดื่ม เนื่องจากไม่นิยมดื่มเหลือในจอก ให้เลือกจอกที่ด้านในเป็นสีขาวเพื่อจะได้เห็นสีของชาอย่างขัดเจน
  3. ถาดชา สำหรับใช้รองน้ำที่เททิ้งจากการชงชา มีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นถาดไม้ ถาดอลูมิเนียม หรือถาดดินเผา
  4. ชุดอุปกรณ์ : ตักใบชา คีบจอกชา แทงเศษใบชา เขี่ยเศษใบชา
  5. ใบชา : ตามแต่ใบชาที่ท่านจะเลือกชง
  6. แก้วหรือเหยือกพักชา : การชงชาไม่นิยมแช่ใบชาทิ้งไว้ ดังนั้นจึงต้องมีเหยือกหรือแก้วพักชาไว้ใส่น้ำชาในกรณีที่ยังไม่รินดื่มทันที หรือดื่มไม่ทัน
  7. ที่กรองชา : ไว้ใช้กรองเศษชาที่ออกมาจากการชงชา อย่างไรก็ตามเศษใบชาไม่เป็นอันตรายใดๆ สามารถทานได้

ขั้นตอนการชงชาจีนกังฟู Step by Step

วิธีชงชาจีน ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 : ตักชาใส่ป้านชา ประมาณ 20% ของป้านเพื่อเผื่อที่ให้ใบชาคลายตัวและสัมผัสถูกน้ำร้อนอย่างทั่วถึง

วิธีชงชาจีน ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 : หากป้านชาเล็กจนไม่สะดวกตักใบชาใส่ ให้ใช้กรวยที่มากับชุดอุปกรณ์เพื่อรองกันใบชาหก

วิธีชงชาจีน ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 : เทน้ำร้อนอุณหภูมิ 85-95 องศา หรือก็คือน้ำที่เดือดใหม่ๆลงในป้าน เทให้น้ำถึงขอบป้าน

วิธีชงชาจีน ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4 : น้ำร้อนรอบแรกจะเป็นการล้างและกระตุ้นใบชา ฉะนั้นรีบเทน้ำออกทันที โดยให้เทราดจอกชาเพื่อทำความสะอาดไปในตัว

วิธีชงชาจีน ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5 : ทำความสะอาดจอกชาใช้คีมจับจอกชาเทน้ำทิ้งโดยให้เทราดใส่ป้านชาเพื่อรักษาอุณหภูมิของป้านชาให้ร้อนอยู่เสมอ

วิธีชงชาจีน ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6 : ใส่น้ำร้อนในป้านชา รอบนี้คือการชงชารอบแรก แนะนำให้เทสูงๆเพื่อให้น้ำร้อนได้กระแทกถูกใบชาอย่างทั่วถึง ใช้ระยะเวลาในการแช่ชาประมาณ 1 นาทีหรือน้อยกว่านั้น

วิธีชงชาจีน ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 7 : ปิดฝาป้านชา แล้วใช้น้ำร้อนเทราดป้านชาเพื่อให้รักษาอุณหภูมิของป้านชาให้ร้อนอยู่เสมอ

วิธีชงชาจีน ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 8 : รินชาออกจากป้านชาใส่จอก โดยให้รินต่ำๆเพื่อที่จะได้คงกลิ่นหอมของชาไว้ไม่ให้กระจายออกไปในระหว่างริน

วิธีชงชาจีน ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 9 : ระหว่างที่ดื่มชารอบแรก สามารถเทน้ำร้อนใส่ชารอบใหม่ เพื่อเตรียมชงชาดื่มในรอบถัดมา

วิธีชงชาจีน ขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 10 : หากยังดื่มไม่หมด อาจรินชาที่ชงเสร็จใส่ในที่พักชาไว้ก่อน

วิธีชงชาจีน ขั้นตอนที่ 11

ขั้นตอนที่ 11 : เทชาจากที่พักชารินใส่จอกเพื่อดื่ม

วิธีชงชาจีน ขั้นตอนที่ 12

ขั้นตอนที่ 12 : มีความสุขกับการดื่มชานะครับ!

วิธีชงชาจีน ขั้นตอนที่ 13

ขั้นตอนที่ 13 : การทำความสะอาดป้านชาให้ใช่ที่เขี่ยใบชาจากชุดอุปกรณ์เขี่ยใบชาออกจากป้าน

วิธีชงชาจีน ขั้นตอนที่ 14

ขั้นตอนที่ 14 : หากมีเศษใบชาติดที่ปากป้านให้ใช้ตัวแทงใบชาที่อยู่ในชุดอุปกรณ์แทงใบชาและเขียออกจากปากป้านชา

สรุปเทคนิคการชงชาจีนกังฟู

สรุปเทคนิคการชง ชากังฟู จำไว้ว่าให้ เทสูง รินต่ำ หมายความให้เทน้ำร้อนชงชาสูงๆเพื่อให้น้ำร้อนกระแทกใบชาให้ใบชาได้รับความร้อนอย่างทั่วถึง และให้รินใส่จอกชาต่ำๆเพื่อให้คงกลิ่นหอมของชาไม่ให้กระจายออกจากจอกชา นอกเหนือจากนี้แล้วสำหรับท่านที่ชอบการดมกลิ่นชา ท่านสามารถรินชาใส่แก้วดมชาซึ่งมีลักษณะสูงยาวเป็นการเก็บกลิ่นชาได้อย่างดี

วิธีชงชาจีน : เทสูงเพื่อชง

เทสูงเพื่อชง

วิธีชงชาจีน : รินต่ำเพื่อดื่ม

รินต่ำเพื่อดื่ม

วิธีชงชาจีน : แก้วดมชา

แก้วดมชา

Credit