วิธีชงชา ชากังฟู ขั้นตอนการชงชากังฟูแบบจีนดั้งเดิม

ชากังฟู หรือพิธีการชงชาจีนแบบกังฟู หรือภาษาจีนเรียก กงฟูฉา (工夫茶; Gong Fu Tea Ceremony) คือวัฒนธรรมการชงชาแบบดั้งเดิมของชาวจีน ซึ่งมีความหมายคือการชงชาที่ต้องใช้ความพิถีพิถันและความอุตสาหะพยายาม ซึ่งก็คือความหมายของคำว่า ชากังฟู นั่นเอง สำหรับ ขั้นตอนการชง ชากังฟู อุปกรณ์ที่ใช้ในการชง ชากังฟู นั้นจะ