ชาอู่หลงไฮท์แลนด์ สำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกท่าน

ชาอู่หลงคือชากึ่งหมัก อยู่ระหว่างชาเขียวและชาดำ นอกเหนือจากกลิ่นและรสชาติหอมหวลแล้ว ชาอู่หลงมีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมาย