ชา, ชาอู่หลง

ชาแบบไหนเหมาะกับเรา?

เครื่องดื่มประเภท “ชา” เป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยม ด้วยคุณประโยชน์มากมาย แต่เราก็ต้องเลือกให้เหมาะกับร่างกายและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์สูงสุด เรามาดูกันว่าชาอู่หลงแบบไหนเหมาะกับคุณ